Preprava Preprava Betón Uhlie

Preprava   •   Kamenivo   •   Betón   •   Uhlie  

Betón

PRODUKTY:

1. Pevnostné triedy
2. Cestné betóny
3. Stabilizácie
4. Potery

VÝROBA - zoznam receptúr

 

ČÍSLO RECEPTÚRY TRIEDA BETÓNOV
1 C 8/10    X0,    Dmax 16 - S3
2 C 12/15    X0,    Dmax 16 - S3
3 C 16/20    XC1,    Dmax 16 - S3
4 C 20/25    XC2,    Dmax 16 - S3
5 C 25/30    XC3,    Dmax 16 - S3
6 C 25/30    XC3,    Dmax 16 - S3
max priesak 50mm
7 C 30/37    XC4, XD2,    Dmax 16 - S3                     
max priesak 50mm
8 C 25/30    XC3, XA1    Dmax 16 - S3                     
max priesak 50mm
9 C 30/37    XC4, XD2, XA1    Dmax 16 - S3                     
max priesak 50mm
10 C 8/10    CBGM    Dmax 32
20 C 20/25    XC2, XF3, XA1    Dmax 16 - S3                     
max priesak 50mm
21 C 25/30    XC3, XF1    Dmax 16 - S3
22 C 25/30    XC3, XF2, XA1    Dmax 16 - S3                     
max priesak 50mm
23 C 35/45    XC4, XD3, XF3, XA2    Dmax 16 - S3                     
max priesak 50mm
24 C 30/37    XC4, XD2, XF2, XA2    Dmax 16 - S3                     
max priesak 50mm
25 C 30/37    XC4, XD2, XF4, XA1    Dmax 16 - S3                     
max priesak 50mm
26 C 25/30    XC3, XF3, XA2    Dmax 16 - S3                     
max priesak 50mm
27 C 35/45    XC4, XD3, XF4    Dmax 16 - S3                     
max priesak 50mm
28 C 40/50    XC4, XD3, XF2    Dmax 16 - S3                     
max priesak 50mm