Ťažba a spracovanie riečneho kameniva

Pri ťažbe riečneho kameniva požíva firma najmodernejšie technológie od írskych výrobcov. Technológia sa skladá z nožovej práčky pre dosiahnutie najmenšieho množstva odplavitelných častíc a cyklónových separátorov pre uchovanie jemných podielov v materiály 0/4.

Riečne kamenivo

frakcia:

0/4 mm

frakcia:

4/8 mm

frakcia:

8/16 mm

frakcia:

0/16 mm

Ťažba a spracovanie kameniva

Firma Transtav s.r.o. dominuje najmodernejšími technológiami, vďaka ktorým spolu so získanými špeciálnymi povoleniami dokáže ponúkať komplexné služby v oblasti ťažby a spracovania kameniva, vrátane výroby prírodného drveného kameniva, ale aj okrasného kameniva.

Spoločnosť Kamenivo Transtav vykonáva banskú činnosť v lome Červená Skala prevádzka Šumiac, kde sa ťaží, spracuváva a upravuje vápenec chrakteristického sfarbenia podľa ktorého je odvodený aj názov obce Červená Skala. Jedná sa o Vápenec z obdobia éry „Mezozoika“ – druhohôr periódy „Krieda – Trias“ tiahnuci sa od Muránskej planiny. Patria medzi organogénne vápence Dachsteinskeho a Hallstattského typu, ktoré sú miestami metamorfované do kryštalických vápencov – mramorov a kryštalických kalcitov až aragonitov. Ich farba sa mení v závislosti na polohe sprievodných ílových výplní v období sedimentácie od svetlej , žltkastej, svetlosivej, sivej až po červenú , červenohnedú a hnedú. Najväčší podiel ale samozrejme majú vápence s červeným zafarbením.

Vo výrobnej prevádzke – lomu Červená skala zabezpečujeme našu výrobu všetkých druhov drveného kameniva.

Zloženie: dolomitický vápenec

0/2 kaly | drobné 0/4 | drobné 0/4 praná | drobné 0/8 | hrubé 4/8 | hrubé 4/8 praná | štrkodrvina 0/16 | hrubé 8/16 | hrubé 8/16 praná | štrkodrvina 0/22 | hrubé 8/22 praná | hrubé 16/22 | štrkodrvina 0/32 | hrubé 16/32 | hrubé 22/32 | štrkodrvina 0/45 | hrubé 16/45 | štrkodrvina 0/63 | Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 | štrkodrvina 0/90 | štrkodrvina 0/125 | hrubé 63/125 | 0/250 | 63/250 | 125/350 GABION | 0/250 lomové | 0/500 lomové | 0/250 netriedené | 0/500 netriedené

Okrasné kamenivo

veľké | vyberané | červené, frakcia: 63/500 mm | farebné, frakcia: 63/500 mm | farebné – balené, frakcia: 16/63 mm | GABION, frakcia: 125/350 mm