Do ponuky služieb spoločnosti Transtav patrí od roku 2012 aj predaj a doprava kvalitného čierneho uhlia, hnedého uhlia a brikiet z Nemecka. 

Samozrejmosťou je aj rozvoz podľa objednávky vlastným vozidlom z vozového parku spoločnosti, určeným výhradne na tieto účely.

VOĽNE ULOŽENÉ UHLIE

Čierne uhlie KOCKA Bílina ČR, frakcia 40 – 80 mm | Brikety UNION 3 Nemecko, frakcia 40 – 75 mm

Balené UHLIE

Hnedé uhlie KOCKA Bílina ČR, frakcia 40 – 100 mm | ORECH 1 Bílina ČR, frakcia 20 – 40 mm |ORECH 2 Bílina ČR, frakcia 10 – 25 mm | ORECH 2 Most ČR, frakcia 10 – 25 mm | Čierne uhlie KOCKA Poľsko, frakcia 40 – 80 mm | ORECH Poľsko, frakcia 20 – 50 mm | EKOHRÁŠOK Poľsko, frakcia 08 – 20 mm | Brikety UNION 3 Nemecko, frakcia 40 – 75 mm | UNION 7 Nemecko | Koks ORECH 2 Poľsko, frakcia 20 – 40 mm | ORECH 1 Poľsko, frakcia 40 – 60 mm