Vozový park firma prispôsobuje operatívne zákazníkovi podľa náročnosti nakládok, prepravy, vykládok, druhu materiálu, objemu materiálu, váhy materiálu a množstva materiálu. Nadrozmerná preprava si vyžaduje špeciálnu techniku aj povolenia. Transtav disponuje skúsenosťami a komplexnou technikou na jej realizáciu na území celého Slovenska.

Preprava

Návesová súprava

Veľkoobjemový náves s posuvnou podlahou

Objem: 92 m³
Nosnosť: 25 t
Paletizovacia šírka: 2 480 mm
Norma: EURO III – EURO V

Návesová súprava

Veľkoobjemový náves, jednostranný sklápač

Objem: 45 – 56 m³
Nosnosť: 26 t
Paletizovacia šírka: 2 480 mm
Norma: EURO III – EURO V

Návesová súprava

Trojstranný sklápač s ocelovou podlahou

Objem: 24 – 40 m³
Nosnosť: 25 t
Paletizovacia šírka: 2 480 mm
Norma: EURO III – EURO V

Návesová súprava

Veľkotonážny jednostranný návess

Objem: 24 m³
Nosnosť: 27 t
Norma: EURO III – EURO V

Stavebný špeciál 8×4, 8×6

Trojstranná sklápacia nádstavba

Objem: 20 m³
Nosnosť: 24 t
Paletizovacia šírka: 2 480 mm
Norma: EURO III – EURO V

Stavebný špeciál 8×4 + príves

Trojstranná sklápacia nádstavba

Objem: 20 m³
Nosnosť: 24 t
Paletizovacia šírka: 2 480 mm
Norma: EURO III – EURO V

Autá do 12 ton

MITSUBISHI Canter FUSO – trojstranný sklápač

Nosnosť: 3,5 t
Rozmer korby: 3600 x 2100 x 800 mm
Objem korby: 6 m³
Norma: EURO V

Nadrozmerná prívesová súprava

Nosnosť: 24 t
Dĺžka: 1 800 + 5 000 + 1 000 mm
Šírka: 2 550 + roztiahnutie 3 000
Výška podlahy: 890 mm
Norma: EURO III

Nadrozmerná návesová súprava

Nosnosť: 40 t
Dĺžka: 4000+(8400 + 5400)+1000 mm
Šírka: 2 550 + roztiahnutie 3 000
Výška podlahy: 885 mm
Norma: EURO V

Terénny špeciál do náročných podmienok

Objem: 22 m³
Nosnosť: 30 t
Norma: EURO III

TATRA Jamal 6×6

Terénny špaciál

Objem: 14 m³
Nosnosť: 35 t
Norma: EURO III

Kropiace vozidlo

.

.