Preprava sypkých materiálov

Vozový park firma prispôsobuje operatívne zákazníkovi podľa náročnosti nakládok, prepravy, vykládok, druhu materiálu, objemu materiálu, váhy materiálu a množstva materiálu.

Firma Transtav s.r.o. sa vyznačuje flexibilnou prepravou a online dispečingom. Za nosnú mincu sa berie presný čas dodania materiálu. Práve preto je celý systém prepravy riadený dispečingom a podporovaný GPS systémami, čo zaručuje najvyššiu operatívnosť a kvalitu prepravy.

Vozový park

Vozový a strojový park firmy tvoria značky, ktoré sa vyznačujú týmito vlastnosťami:

  • najmodernejšie technológie
  • najvýkonnejšie motory
  • najspoľahlivejšie vozidlá
  • najnižšia spotreba
  • najľahšie prevedenie
  • najrýchlejší servis sdodávkou náhradných dielov

Nadrozmerná preprava

Nadrozmerná preprava si vyžaduje špeciálnu techniku aj povolenia.

Transtav realizuje prepravu nadrozmerných nákladov v rámci stavebného a strojárskeho odvetvia na území celého Slovenska.